2012. szeptember 3., hétfő

Gárdonyi Géza: Egri csillagok - II. rész - Oda Buda! - Olvasónapló
1. Fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely (16 éves)
Gábor pap
János, a szolga
1541 augusztus, 8 évvel az első rész után
A Mecsek egyik országútja

Az éjszaka közepén három lovas üget az országúton, mint kiderül, Gergely, Gábor pap és szolgájuk, János. Gábor papnak kinőtt a haja és a szemöldöke azóta, hogy a törökök leforrázták, Gergely pedig 16 éves fiatalember lett. Gergelyék egy odvas fa mellett nagy gödröt ásnak az országút közepén egy zsák lőport helyeznek el benne, majd visszatemetik, a gyújtózsinór végét pedig az odvas fában rejtik el. Mint kiderül, az a céljuk, hogy a másnap ott elvonuló török seregben felrobbantság a szultánt. Hajnalodik, mire végeznek, úgy döntetnek, hogy beljebb húzódnak az erdőbe pihenni, Jánost pedig előre küldik, hogy figyelje meg, mikor érkezik a török sereg.


2. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Gábor pap
Tulipán
Tulipánné (Juliska)
1541 augusztus
A Mecsek egyik országútja, Keresztesfalva

János dél körül ébreszti fel Gergelyéket azzal, hogy látta közeledni a török hadat. Azonban kiderül, hogy ez még csak a had eleje, a szálláscsinálók, akiknek az a feladatuk, hogy felverjék a sátrakat, mire a sereg megérkezik. Gergelyék eldöntik hát, hogy meglátogatják Cecey Péter, Gergely nevelőapját, mivel nincsenek messze Keresztesfalvától. Amikor beérnek a faluba kiderül, hogy a Cecey család végül engedett Fráter György kérésének (I. rész. 2. fejezet) és felköltöztek Budára, anélkül, hogy Gergelyt értesítették volna. Gergelyelszomorodik, hiszen gyerekkori barátság, majd lassan szerelem köti Vicuskához. A Cecey házban csak Tulipán maradt a feleségével. Ő az a török janicsár, akit az I. rész 8. fejezetében, amikor a törökök megtámadták Keresztesfalvát dobó emberei Jumurdzsákkal együtt lelőttek és foglyul ejtettek. A török felépült a lövésből, majd, mivel kiderült, hogy sok mindenhez ért a ház körüli munkákból és fából élethű kezet faragott Ceceynek, az öreg megtette őt mindenesnek. Végül megkeresztelkedett és elvett egy falubeli lányt. „Olyan jó magyarrá vált, mintha itt született volna.” Gergely boldogan mutatja Gábor papnak a falut és a házat, ahol a gyerekkorát töltötte.

3. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Gábor pap
Tulipán
1541 augusztus, 8 évvel az első rész után
A Mecsek egyik országútja,
Keresztesfalva

Este külön szobában térnek nyugovóra azzal, hogy másnap kora hajnalban indulniuk kell vissza az odvas fához. Gergely azonban kicsit elalszik és csak virradatkor ébred fel. Átmegy a pap szobájába és döbbenten fedezi fel, hogy a pap nem is aludt az ágyában. Az asztalon neki címzett levelet talál, amiben a pap leírja, hogy túl veszélyes lenne, ha Gergely is ott lenne, amikor felrobbantja a szultánt, ezért inkább egyedül ment. Gábor pap Gergelyre hagyja egyetlen vagyontárgyát, a Jumurdzsáktól zsákmányolt köves gyűrűt. bár azt nem árulja el, hogy honnan, kitől szerezte a gyűrűt.
Gergely elszomorodik, hiszen Ő is ott akart volna lenni a robbantáskor. Tulipán elmondja neki, hogy van rá lehetőség, hogy megnézzék a török sereget és a robbantást is, mert az országúton nem sokkal feljebb, mint ahol az odvas fa áll, van két szikla az út mellett, amin el tudnak bújni úgy, hogy őket nem látják, ők viszont megnézhetik a török sereg vonulását.
Gergely és Tulipán elbújnak a sziklán és várják a török sereget.

4. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Gábor pap
A török sereg
1541 augusztus
A Mecsek egyik országútja

A hosszú fejezetben Gárdonyi leírja, ahogy a török sereg elvonul a Gergelyéket rejtő szikla mellett, izgalmas és élvezetes leírást adva az egymást követő török hadtestekről: gurebák, ulufedzsik, szilidárok, szpáhik, tatárok, stb követik egymást. Tulipán rövid megjegyzéseket fűz a különböző fajta katonákhoz, sőt, vannak olyanok, akiket személyesen is ismer (Turna és a vén Keskin) Sőt, Jumurdzsákot is észreveszi a katonák között, amin Gergellyel együtt mindketten meglepődnek, hiszen úgy tudják, hogy a janicsárt 8 évvel azelőtt felakasztotta Gábor pap. (I. rész, 12. fejezet) Ebből tudjuk meg, hogy Gábor pap senkinek nem árult el semmit abból, ami közte és Jumurdzsák között történt.
Tulipán egy érdekes csellel is él, ugyanis kivesz a táskájából egy láncot, amit a lábára lakatol és a kulcsot átadja Gergelynek. Megbeszélik, hogy ha esetleg elfognák őket, akkor azt mondják, hogy Gergely diák, aki gombát akart szedni az erdőben a török rabbal, Tulipánnal. Így Tulipánt a törökök elengedik, így később meg tudja majd szöktetni Gergelyt.
Gergely egyre türelmetlenebb, ahogy a török had vonul előttük, várja már, hogy megláthassa a szultánt, aki már nem lehet messze, mert már a janicsár aga vonul előttük. Nem sokkal később megjelenik az úton a török szultán is. „Ahogy a szikla alá ért, lehetett látni, hogy veres atlaszdolmány és ugyanolyan bugyogó van rajta. A turbánja zöld. Az arca sovány és horpadt. Hosszú vékony, szinte lecsüngő orra alatt keskeny, ősz bajusz. Az állán rövidre nyírt, göndör, ősz szakáll. A szemei kiülő, gurgula szemek.”
Gergely éppen még jobban megfigyelné a szultánt, amikor hatalmas robbanás hallatszik. Gábor pap felrobbantotta az út közepén elásott puskaporos zsákot. Gergely azonban rögtön rájött, hogy Gábor pap tévedett, azt hitte, hogy a janicsár aga a szultán, a merénylet nem sikerült.

5. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Tulipán
Gábor pap
A török szultán
1541 augusztus
A Mecsek egyik országútja

A török seregben először kitör a káosz, de hamar rendezik soraikat és átkutatják az erdőt. Megtalálják Gábor papot, akit a robbanás kirepített a fa odvából és elfogják Gergelyt és Tulipánt is. A pap alig él, nem tud beszélni. A három foglyot a szultán elé viszik, aki kikérdezi őket. Tulipán a korábban megbeszéltek szerint válaszol, miszerint ő török rab, Gergely pedig Török Bálint fogadott fia. A papról mindketten azt vallják, hogy nem ismerik. A szultán leszedeti Tulipán lábáról a láncot és átrakatja Gergelyére, majd a török sereggel tartó foglyok közé kísérteti. Nem sokkal később megjelenik Tulipán is, akit elláttak a janicsárok felszerelésével. Gergely először megijed, hogy Tulipán újra átállt a török közé, de az egy szemvillanással megnyugtatja, hogy ne aggódjon.

6. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Tulipán
A rabokat kísérő óriási termetű török katona
1541 augusztus
A Mecsek egyik országútja,
a vonuló török sereg

Gergely megláncolt lábbal vánszorog a többi rab között, a közelében menetel Tulipán is, immár janicsárnak öltözve. Gergely beszédbe elegyedik az egyik mellettük gyalogló hatalmas termetű török katonával. A katona megkérdezi őt, hogy tud-e írni-olvasni. Gergely igenlő válaszát hallva nem érti, hogyha valaki tud írni-olvasni, akkor miért nem akar inkább török lenni…

7. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Jumurdzsák
Hajván, az óriási török katona
1541 augusztus
A török sereg éjszakai tábora

Beesteledik, mire a török sereg a táborhelyére ér. Gergelyt a rabokkal együtt erősen őrzik. Egyszercsak megpillantja a katonák között Jumurdzsákot és annyira meglepődik, hogy rá is kiállt. A janicsár nem ismeri meg Gergelyt, érdeklődik, hogy Gergely honnan ismeri őt. Gergely fennhangon azon csodálkozik, hogy Jumurdzsák él, hiszen úgy tudta, hogy egy pap felakasztotta őt. A pap szóra Jumurdzsák is megélénkül, mint kiderül, azóta kutat a pap és a talizmánja után. Gergely végül elárulja, hogy a Gábor pap is a táborban van, őt vádolják a szultán elleni merénylettel, azt azonban nem árulja el, hogy a gyűrűt neki ajándékozta a pap, valójában addig nem is tudta, hogy a gyűrű Jumurdzsáké. A janicsár távozása után az óriási török telepszik le Gergely mellé, újra beszélgetni kezdenek, kiderül, hogy a törököt eredetileg Hasszánnak hívják, de a táborban mindenki csak Hajvánnak (Marhának) nevezi, mert arról álmodozik, hogy egyszer pasa lesz.

8. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Hajván
1541 augusztus
A török sereg éjszakai táborhelye

Hajván nem hagyja, hogy Gergely elaludjon, kiderül, hogy út közben nem véletlenül kérdezte a fiútól, hogy tud-e írni-olvasni, és egy csomag papírt vesz elő a tarisznyájából. „- Nézd - azt mondja -, ezt én egy holt dervisnek a csuhája alatt találtam. A dervist valami seb ölte meg. A derekán volt a seb. Vagy átszúrták, vagy átlőtték. De az mindegy. Pénz is volt nála: harminchat arany. Az is itt van a tarsolyomban. Hát ha te megmondod, hogy mik ezek az írások, akkor két arany a tiéd. Ha pedig nem mondod meg, akkor úgy ütlek kupán, hogy megdöglesz.”
Gergely vállalja, hogy elolvassa a lapokat, ha cserébe Hajván megtudakolja, hogy mi történt Gábor pappal. Amíg Hajván odavan, Gergely megdöbbenve nézi a lapokat, mindegyiken egy-egy magyarországi vár rajza, bejelölve rajta a leggyengébb, illetve az aláaknázásra alkalmas pontot. A halott dervis tehát egy kém volt. Gergely kétségbeesetten próbálja eldönteni, hogy mit tegyen a lapokkal, a tűzbe nem dobhatja, mert akkor Hajván megöli. Végül egy óndarabbal máshova rajzolja át a vár gyenge pontjait mutató jeleket.
Hajván visszatér a hírrel, hogy a pap még él, de rossz állapotban van. Gergely cselhez folyamodik, azt mondja Hajvánnak, hogy a papírok elhozhatják a török szerencséjét, de csak abban az esetben mondja el, hogy mi van bennük, ha a török kiszabadítja, szerez neki lovat és fegyvert is. Hajván nem tehet mást, beleegyezik az alkuba és eltűnik a sötétben, hogy ruhát szerezzen.

9. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Hajván
Török Bálint
Zrínyi Miklós
Tinódi Lantos Sebestyén
1541 augusztus
A török sereg éjszakai táborhelye

Amíg Gergely Hajvánra vár, a fáradságtól lassan elalszik és visszaálmodja magát a gyerekkorába, Szigetvárra. Az álom tulajdonképpen egy emlék, ami valóban megtörtént. Török Bálinthoz vendégek érkeztek, köztük Zrínyi Miklós is, este a vacsoránál pedig Tinódi Lantos Sebestyén mutatja be a Mohácsi csatáról készült művét. Az álomnak a cselekmény szempontjából nincs jelentősége.
Közben visszaér Hajván egy turbánnal és egy köpennyel, hatalmas erejével eltöri Gergely bilincseit és elkezdenek kiosonni a török táborból. Útközben Hajván felkelt egy kereskedőt a tábor szélén és vesz Gergelynek egy lovat.

10. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Gábor pap
Jumurdzsák
1541 augusztus
A török sereg éjszakai táborhelye

Mialatt Gergely igyekszik megszökni a táborból, Jumurdzsák bemegy abba a sátorban, ahol a haldokló Gábor papot őrzik. Elmondja a papnak, hogy mióta nyolc évvel ezelőtt elvette tőle az amulettjét a törököt állandó balszerencse kíséri: háza leégett, vagyonát ellopták, egy csatában átszúrták a karját. Kéri a papot, hogy adja neki vissza a gyűrűt. A pap azonban mozdulatlanul hallgat. A török egyre mérgesebb, végül megragadja a pap vállát, mire a kiderül, hogy a pap meghalt, már akkor halott volt, amikor Jumurdzsák belépett a sátorba.
 11. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Hajván
Tulipán
Török Bálint
1541 augusztus
A török sereg éjszakai táborhelye,
útban Buda felé

 Amikor Gergelynek és Hajvánnak sikerül észrevétlenül kiosonni a török táborból, akkor Hajván kéri, hogy Gergely mondja el végre, mi van a lapokra írva. Gergely cselhez folyamodik, és azt mondja, hogy a lapokon egy-egy csillag képe van. „- Ezek a képek - folytatta - arra valók, hogy a tested körül hordozd. Hétfelé kell metszened mindeniket, s bele kell varrnod a ruhád bélésébe. A turbánod belsejébe is tégy. Ahol ez a szent pergamen takar, ott nem ér a golyó.”
Hajván nagyravágyásában elhiszi, amit Gergely mond és nagyon örül. Gergely azért cserébe, hogy a török kiszabadította, oda akarja adni neki Jumurdzsák gyűrűjét, amit a paptól kapott. Hajván azonban nem fogadja el.
Gergely ezután lóra ül, és elindul Buda felé, hogy Ceceyéket figyelmeztesse a török sereg érkezésére. Út közben azonban látja, hogy egy török lovas közeledik felé. Először megijed, hogy a török elfogja őt, de azután visszaemlékezik rá, hogy mit mondott neki gyerekkorában Dobó: „Az a fő, hogy ne féljen a legény!”. Erre Gergely előrántja a jatagánt, amit Hajvántól kapott, és elkezd a török felé vágtatni. Erre a török megfordítja a lovát és menekülni kezd, Gergely ebből rájön, hogy a gyáva török nem lehet más, mint Tulipán. Tulipán lova a sáros földön elcsúszik és leveti magáról a törököt. Gergely örül, hogy Tulipánnak is sikerült megszöknie. Elbúcsúznak egymástól.
Gergely már majdnem Budára ér, amikor látja, hogy a várból egy hosszú menet indul el felé. Aggódva veszi észre, hogy a menetet Török Bálint vezeti. Nem szeretne találkozni vele, hiszen akkor magyarázkodnia kellene, hogy mi történt velük, és hogy a pap török fogságba került. Végül úgy oldódik meg a helyzet, hogy Gergely úgy tesz, mintha a lova nyergét igazgatná és a menet elvonul mellett anélkül, hogy Török Bálint vagy a kíséretéből valaki felismerné.

12. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Cecey Péter
Cecey felesége
1541 augusztus
Buda

Gergely életében először jár Budán. Hossza kérdezősködés után végre megtalálja Ceceyék házát. Ceceyék meglepődnek Gergely érkezésén és Gergely úgy érzi, mint kissé kellemetlenül érintené őket a megjelenése. Gergőnek arra az ötletére, hogy a közeledő török sereg elől meneküljenek vissza Keresztesfalvára, Cecey csak morog. Gergely érdeklődik, hogy merre van Vicuska, Cecey „Aztán nekifogott, és elmagyarázta, hogy a kis Vicát György barát elvitte a minap a királynéhoz, s bemutatta a Várkertben. A csecsemő királyfi egyszerre rámosolyodott Vicára, s feléje nyújtogatta a kezét. Vica se volt rest, az ölébe kapta, mint otthon a parasztgyereket szokás, és meghintázta a levegőben minden tisztelet nélkül. Még azt is mondta neki: Te kis mulya! Attól a naptól kezdve maga mellé szerette a királyné, és most már hálni se ereszti haza.”
Gergely ebből rájön, hogy Ceceyék azért lettek olyan fensőbbségesek, mert a lányuk a királyné mellett szolgált, és rádöbben, hogy Vica olyan távolra került tőle rangban, hogy sosem lesz az ő felesége.

13. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Török Bálint
A török szultán
Fráter György
Gábor papa
1541 augusztus
Buda

A fejezet elején Gárdonyi vázolja a történelmi hátteret: a magyar király halála után gyermeke még kiskorú, a megüresedett trónt a német császár akarta elfoglalni, azonban a magyar nemesség ezt nem akarta. A német sereggel szemben segítségül hívták a törököket és amíg a török sereg meg nem érkezett, addig próbáltak védekezni a németek ellen. A probléma abból keletkezett, hogy mire a szultán Buda közelébe ért a seregével, addigra a magyarok megverték a németeket.
Az a menet, ami elment Gergely mellett Török Bálint és Fráter György vezetésével a török táborba tartott, hogy tisztelgő látogatást tegyen a szultánnál, illetve vittek neki 400 német hadifoglyot is.
A látogatás különösebb probléma nélkül zajlik, bár Török Bálint – a többi magyar főúrral ellentétben nem csókol kezet a szultánnak, ami tiszteletlenségnek számít. A szultán megjegyzi, hogy egy magyar pap került a táborába, bár az nem mondja meg, hogy milyen körülmények között. Amikor megmutatják a pap holttestét Török Bálintnak, az megdöbbenve ismeri fel benne Gábor papot.

14. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Cecey Péter
Cecey felesége
1541 augusztus
Buda

Gergely kipiheni a fogság és a szökés izgalmait Ceceyéknél, majd elbúcsúzik tőlük azzal, hogy ő csak a török közeledésének hírét akarta meghozni.

15. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Martonfalvi Imre, Török Bálint hadnagya
Cecey Éva
1541 augusztus
Buda

Gergely a Budai vár közelében összetalálkozik Martonfalvi Imrével, Török Bálint hadnagyával és hiába próbálja, nem sikerül észrevétlen maradnia, Martonfalvi felismeri és meglepődve kérdezi, hogy mit keres itt. Gergelynem nagyon tud mit felelni. Martonfalvi azt mondja, hogy Gergely várjon a vár előtt, amíg ő megnézi, hogy Török Bálint visszaért-e már a szultántól. Gergely nem akar Török Bálinttal beszélni, de nincs más lehetősége.
Amíg Martonfalvira vár, egy nagy kert kerítéséhez köti a lovát. Ahogy a bokrokon keresztül bepillant az udvarra, egyszercsak Vicát veszi észre, aki a királynő mellett vigyáz a gyerekkirályra. Gergely halkan pisszegni kezd, Vica meghallja és odafut Gergelyhez a kerítéshez. Évek óta nem találkoztak, nagyon örülnek egymásnak. Gergely szomorúan mondja, hogy Vica már sohasem lehet az ő felesége, de Vica csak nevet ezen és állítja, hogy Gergely lesz az ő férje. Gergely Vicának akarja adni Jumurdzsák gyűrűjét, de  az nagy a kislánynak, ezért „- Jó lesz, ha megnövök - mondotta. - Addig csak legyen nálad.” Közben felébred a király, ezért Vicának vissza kell mennie, de megbeszélik, hogy találkoznak még.

16. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Martonfalvi Imre
Werbőczy István
Török Bálint
Zoltay István
Mekcsey István
A királyné
Ali aga
1541 augusztus
Buda

Amikor Török Bálint visszatér a szultántól annyira mérges, hogy órákig nem lehet bemenni hozzá. Martonfalvinak komoly fejtörést okoz, hogy hogyan jelentse meg, hogy itt van Gergely. Végül, amikor látja, hogy Werbőczy érkezik török Bálinthoz, akkor vele együtt jelenti be, hogy Gergely is ott van. Török Bálint nagyon meglepődik azon, hogy Gergely Budán van és faggatja, hogy mit keres ott. Gergely végül elmeséli, hogy a pappal együtt fel akarták robbantani a török szultánt. Török Bálint és Werbőczy összevitatkoznak, mert Török Bálint nem bízik a szultánban és sajnálja, hogy Gergelyéknek nem sikerül a tervük. „Fiam - szólt Gergelyhez fordulva -, megmenthettétek volna Magyarországot!” Werbőczy ellenben védi a szultán, azt mondja, hogy a magyarok barátja.
Másnap Martonfalvi apródruhába öltözeti Gergelyt, aki elkíséri Török Bálintot a palotába. Török Bálintot magához hívatja a királyné, Gergely magára marad a többi apród között. Megpróbál beszédbe elegyedni a mellette állókkal, összeismerkedik Zoltay Istvánnal. A Zoltay mellett álló Mekcsei István azonban csak megvetően néz a fiúra: „- Mi közöm veled, öcsém? Apródnak hallgass a neve.” Gergely nem hagyja annyiban a sértést és párbajra hívja Mekcseit, megbeszélik, hogy éjfélkor találkoznak a Szent György téren.
A kakaskodást az szakítja félbe, hogy a terembe bevonul a királyné, kíséretével, köztük Török Bálinttal. Azért gyűltek össze, hogy fogadják a török szultán követét, Ali agát. Ali rengeteg kincset, drágaságot, fegyvereket, ajándékot hoz a királynénak és a gyerekkirálynak. Emellett tolmácsolja a szultán kérését, hogy a gyermekkirály látogassa meg őt a táborában. A királyné teljesen kétségbe esik, Fráter György annyit mond Alinak, hogy délután három órakor megválaszolják a szultán kérését.

17. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
A királyné
Török Bálint
Werbőczy István
1541 augusztus
Buda

Ali aga a nap folyamán körbejárja a magyar főurakat, mindegyiknek egy értékes kaftán visz ajándékba, a legértékesebbet Török Bálint kapja. Török Bálint délután újra megjelenik a királynénál, hogy elbúcsúzzon, úgy döntött, hogy nem marad tovább Budán, nem bízik a török szultánban. A királyné környezetében a nemesek között vita robban ki, hogy teljesítsék-e a szultán kérését, azaz elvigyék-e hozzá a kis királyt, vagy ne. A királyné fél, hogy a szulán túszul ejti a gyereket, Török Bálint egyetért vele, Werbőczy szerint viszont nem lehet megtagadni a szultán kérését.

18. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Cecey Éva
1541 augusztus
Buda

Mialatt az urak egy szobában vitatkoznak, Gergely az előszobában vár Török Bálintra. Egyszercsak a folyosóról Vica hangját hallja, gyorsan leszaladnak a kertbe. Próbálnak beszélgetni, de mindketten zavarban vannak és Gergelynek is sietnie kell vissza. Végül egy csókkal válnak el, az elsővel, ami már nem két gyermekkori játszótárs, hanem két szerelmes között történik.

19. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Török Bálint
A királyné
A gyermekkirály
Werbőczy István
Fráter György
1541 augusztus
Buda

A nemesség végül úgy dönt, hogy nem lehet a szultán kérését megtagadni, el kell hozzá vinni a kis királyt. A királyné az utolsó pillanatig nem akarja elengedni a fiát, végül Török Bálintot kéri sírva, hogy kísérje el, és ha szükséges, védje meg a királyt. Török Bálint nem mondhat ellent a királynénak, és bár hiába érzi, hogy neki nem kellene visszamennie a szultánhoz, mert bajba kerül, mégis megígéri a királynénak, hogy elkíséri a királyt. Nagy díszes menetben indulnak el a szultánhoz.

20. fejezet:

A szultán őszinte örömmel fogadja a kis királyt. „- Örülök, hogy láttam őt - szólt tovább a szultán -, vigyétek vissza a királynénak, és mondjátok meg, hogy atyja leszek apja helyett, és hogy az én kardom őrködni fog rajta és az országán.”
A nemesek félelme tehát nem valósult meg. Török Bálint visszaküldi Gergelyt is a királlyal együtt. A kíséret nagy része azonban ott marad a török táborban Török Bálinttal együtt, a szultán megvendégeli őket.

21. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Fürjes Ádám, Fráter György apródja
Mekcsey István
Martonfalvy Imre
Zoltay István
1541 augusztus
Buda

Gergely tehát csatlakozott azokhoz, akik a királyt kísérték vissza a várba. A menetben van még Mekcsey, Zoltay és egy Fürjes nevű apród is, akivel Gergely korábban barátkozott össze. Gergely megkéri Fürjest, hogy legyen a tanúja az éjféli párbajnál, Fürjes beleegyezik. Hirtelen látják azonban, hogy a Budai várra török zászló van kitűzve és a vár kapujában török alabárdosok állnak. sietnek vissza a szultán sátrában hagyott főurakhoz, azonban a török katonák nem engedik be őket, és hiába kiáltoznak, az urak nem jönnek ki, kénytelenek várakozni. Sötétedik már, mire az urak végeznek a lakomával és részegen előtámolyognak, mindenki, kiéve Török Bálintot. Martonfalvy és Gergő idegesen várakoznak tovább, végül Gergely is visszaindul Budára, nehogy lekésse az éjféli párbajt.
Gergely éjfélre odaér a Szent György térre, azonban se Mekcsey, se Fürjes nincs sehol, viszont minden ház előtt janicsár áll és minden torony tetején török zászló leng. A téren posztoló török katona elzavarja onnan Gergelyt, aki hamarosan összetalálkozik Fürjessel, aki elmondja, hogy Mekcsey a Török Bálint házában van. Fürjes elmeséli, hogy „- A lehető legravaszabbul volt kieszelve. Míg mink a kis királlyal lent jártunk a táborban, a janicsárság beszállingózott a kapun, mintha az épületeket akarná megnézni. Csak lézengtek, bámultak. De egyre többen. Mikor már minden utca megtelt velük, egy kürtszóra előrántották a fegyverüket, és mindenkit bekergettek a házakba.”
Közben odaérnek Török Bálint házához, de az előtte őrködő janicsár nem akarja beengedni őket, Gergely hiába mondja neki törökül, hogy idevalósiak, a török nem enged, végül kardot ránt és le akarja szúrni Gergelyt. Gergely kivédi a csapást és mellbe szúrja a törököt. Közben a gyáva Fürjes ahelyett, hogy segítene, elszalad. Gergely a közeledő törökök elöl gyorsan bemenekül a kapun a házba, ahol már kivont karddal várja őt Zoltay és Mekcsei. Megdicsérik a fiút. „- Menekülnünk kell - szólt Mekcsey. - A janicsárok összefutottak. Hanem előbb kezet, fiú! Ne haragudj rám, hogy megbántottalak.”
Végül lepedőkből készítenek kötelet és a konyhakerten keresztül menekülnek el.

22. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Fürjes Ádám, Fráter György apródja
Mekcsey István
Martonfalvy Imre
Zoltay István
1541 szeptember
Buda

A török csel sikerült, a Buda török kézre került. Másnap Ali aga megjelenik a királynénál és udvariasan bár, de ultimátumot közöl: „- A kegyelmes padisah jónak látja, hogy török katonaságot tegyen Buda várába, amíg a fiad föl nem nevelkedik. A gyermek nem védheti meg Buda várát a németek ellen. A kegyelmes padisah meg nem járhat minduntalan ide két-három hónapi távolságból.” „..felségtek pedig Lippára költöznek, és onnan kormányozzák Erdélyt és a tiszántúli országrészt.”
A királyné tehetetlen, kénytelen beletörődni a dologban. Török Bálint még mindig nem tért vissza a szultán táborából.

23. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Fürjes Ádám
A királyné Cecey Éva
1541 szeptember 4.
Buda

A királyi udvar tehát összecsomagol és elindul Lippára. Éva is velük tart, a két fiatal könnyezve búcsúzik egymástól, megígérik, hogy soha nem felejtik el egymást, bár nem tudják mikor találkozhatnak legközelebb. Gergely összezördül Fürjessel is, megvádolja, hogy nyúlként szaladt el, amikor segíteni kellett volna. Fürjes nem válaszol.

24. fejezet:

Az egész fejezet csak két mondat: „Tíz nap múlva a szultán is útra kelt. Török Bálintot magával vitte rabláncon.”