2012. szeptember 3., hétfő

Gárdonyi Géza: Egri csillagok - III. rész - A rab oroszlán - Olvasónapló
1. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Dobó István
Mekcsey István
Cecey Péter
Cecey felesége
1543, két évvel később, mint az előző rész
A Berettyó partja

A Berettyó partján lovas csapat itatja a lovaikat, azonban a lovak nem akarnak inni, kiderül, hogy véres a víz. A csapat vezetője Dobó István, a patakparton ülve egy fiatal férfit talál, akiknek a fején egy nagy kardvágás van, azt mossa a folyóban. Kiderül, hogy a férfi Mekcsey és azért vérzik, mert egy 10 törökből álló csapat megtámadta a közelben egy öregember kocsiját, Mekcsey és három embere pedig a segítségére sietett. Csak Mekcsey és az öreg házaspár élte túl a harcot, hat török meghalt, négy elmenekült. Az öreg házaspárról kiderül, hogy Cecey Péter és a felesége. Éppen a királyné udvarába tartanak Vicuska esküvőjére, akit az a Fürjes Ádám vesz feleségül, aki az előző részben csúnyán cserbenhagyta Gergelyt. (2. rész, 21. fejezet) Dobó és Cecey, mikor megismerik egymást, melegen kezet fognak. Mekcsey Debrecenbe tart, hogy elvigye Gergelyt a király hadába.
Cecey, Dobó és Mekcsey megosztoznak a törökök fegyverein, Mekcseyé lesz egy szép kígyófejes kard.
Mivel Cecey és Mekcsey egy irányba mennek, Dobó kíséretül melléjük adja három katonáját.


2. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Török Bálint
Maylád István
1543
Konstantinápoly – a Jedikulában (magyarul Héttoronyban)

Gárdonyi leírja, hogyan néz ki a Héttorony, melyik toronyban milyen kincset, fegyvert őriznek. Ott raboskodnak a fejedelmi rabok is, köztük Török Bálint és Maylád István is. Arról beszélgetnek, hogy Török Bálint tulajdonképpen sohasem tudta meg, hogy a Szultán miért is verte rabláncra, azóta, hogy a török táborba elkísérte a kis királyt, nem is találkozott a szultánnal.

3. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Dobó István
Mekcsey István
Török Bálint két fia
1543
Debrecen

Mekcsey éjszaka érkezik meg Debrecenbe Törökékhez. Gergely örömmel fogadja. Mekcsey három napig lázasan fekszik a fejsebétől, majd gyógyulni kezd. Az ötödik napon megjelenik Dobó is, a közelben járt, benézett. Este vacsoránál Török Bálint felesége érdeklődik Dobótól, hogy tud-e valamit a férjéről Török Bálintról. Dobó megmondja őszintén, hogy szerinte Török Bálint addig nem szabadul ki, amíg ez a szultán él. Dobó sajnálja, hogy nincs egy kis szabadideje, mert különben elmenne Konstantinápolyba, hátha sikerülne valahogy kiszabadítania Török Bálintot. Az ötlet és a lelkesedés átragad Mekcseyre és Gergelyre is.
Másnap Gergely és Mekcsey félrevonulnak beszélgetni, elhatározzák, hogy titokban megpróbálják kiszabadítani Török Bálintot. Beszélgetés közben az idősebbik Török fiú, Jancsi lép be a szobába. Mekcsey gyorsan témát vált, úgy tesz, mintha nem a szabadításról beszélgettek volna. Elmeséli, hogy út közben hallotta, hogy Fürjes Ádám (A vörös nyúl) házasodni készül, egy fakezű vénember lányát veszi el. Jancsit azonban nem lehet megtéveszteni, tudja ő, hogy Mekcseyék ki akarják szabadítani az apját és velük akar tartani. Mekcsey beleegyezik.
Közben azonban Gergely rájön, hogy az alibiből mesélt történetben a fakezű vénember lánya nem más, mint Cecey Éva, az ő Vicuskája. Dühében kijelenti, hogy megöli Fürjest, és biztos benne, hogy Vica őt szereti, csak kényszerítik, hogy Fürjeshez menjen feleségül.

4. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Mekcsey István
Cecey Péter
Cecey Éva
Matyi, a szolga
1543
Gyalu vára

Gergelyék megbeszélik, hogy ketten elmennek Gyaluba, ahol az esküvő lesz és kiderítik, hogy Vica szereti-e még Gergelyt. Ha igen, akkor valamilyen módon megpróbálják Ceceyéket lebeszélni az esküvőről. Török Jancsi addig Hunyad várában vár rájuk, hogy az anyja ne sejtsen semmit, és ha Gergelyék végeztek, akkor Hunyadon találkoznak és indulnak Konstantinápolyba.
Gyalun Gergelyék egy parasztnál vesznek ki szobát, Mekcsey pedig felmegy a várba, ahol szívesen látják, hiszen megmentette Cecey életét. Mekcsey kideríti, hogy Vica valóban nem szereti Fürjest, viszont, mint a királyné palotáslánya nem mondhatott ellent a királynénak, aki férjhez akarta adni. Ráadásul Gergelyről évek óta nem hallott semmit, de most, hogy Gergely a közelben van, mindenképpen beszélni akar vele.
Este Mekcseyvel együtt Gergely is felmegy a várba és a konyhaudvaron várakozik, amíg Mekcsey megkeresi Évát és megszerveznek titokban egy találkozót. Mikor Mekcsey visszatér elmeséli, hogy Éva két napja sír, beszélt a szüleivel is, hogy nem akar férjhez menni, és csak Gergelyt szereti. Ceceyék azonban annyira el vannak bűvölve, hogy a lányukat a királyné adja férjhez, hogy hallani sem akarnak arról, hogy elmaradjon az esküvő.
Gergely végső kétségbeesésében és dühében beront Ceceyék szobájába, és megpróbálja megmagyarázni nekik, hogy szereti Vicát és Vica nem lehet más felesége, csak az övé. Ceceyék hidegen fogadják Gergelyt, az öreg azzal vádolja, hogy el akarja rontani a lányuk szerencséjét és Gergely nem tud semmit felmutatni eddigi életéből, ami alapján elvehetné Vicát, Fürjes viszont már a király hadnagya. Összevesznek, Cecey sértegeti Gergelyt, azzal fenyegeti, hogy kirúgja. Gergely azt mondja: „- Cecey uram - szólott megkeményülten, komoran. - E pillanattól fogva nem ismerem kegyelmedet. Csak annyit fogok tudni, hogy azok az aranyak, amelyeken az anyám vére van, kegyelmednél vannak.” Az a 315 arany ugyanis, amit Gergely még gyermekkorában zsákmányolt, amikor megszerezte Jumurdzsák lovát (1. rész, 7. fejezet), az öreg Ceceynél volt letétben.
Cecey ráparancsol a feleségére, hogy adja oda Gergelynek az örökségét. Gergely szótlanul otthagyja őket és bemegy Mekcsey szobájába. Egyszercsak Vicuska lép be az ajtón, Mekcsey keresi, de Gergely találja ott. A szerelmesek megörülnek egymásnak és elhatározzák, hogy megszöknek. A szökés sikerül, Vica csellel az esküvői asztal mellől szökik meg.
Vicces jelenet, amikor Mekcsey a szökés közben szólítja az istállóban a Debrecenben felfogadott szolgáját, Matyit, hogy vezesse elő a lovát. Matyi azonban olyan részeg, hogy hogy arra a kérdésre, hogy hol van Mekcsey lova, csak annyit tud válaszolni, a lovak, közt, mert lónak lovak közt a helye.

5. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Mekcsey István
Török János
Cecey Éva
Matyi, a szolga
Altin aga
Jumurdzsák
1543
A drinápolyi országút melletti karavánszeráj (fogadó), útban Konstantinápoly felé

A drinápolyi országú melletti karavánszerájba két deli, azaz lovas török katona érkezik egy szekérrel, amin két magyar rab ül. Kiderül, hogy a két török Mekcsey és Gergely, a két rab pedig Török Jancsi és Vicuska, a kocsis Matyi a szolga. Ilyen álruhát választottak, hogy eljussanak Konstantinápolyba.
Gergelyék megpróbálnak szobát bérelni a fogadóban, de kiderült, hogy az összes szobát lefoglalta bizonyos Altin aga és az emberei. Az agának megtetszenek Gergelyék lovai és felajánlja, hogy megveszik őket, Gergely azonban nem adja, az aga ekkor azt ajánlja, hogy másnap Gergely nézze meg az ő lovait, hátha valamelyik megtetszik neki és akkor cserélhetnek. Gergely beleegyezi, tudva, hogy így legalább másnapig időt nyernek.
Gergelyék vacsoráznak, közben egy török dervis ül le melléjük. Gergely azonnal megismeri a dervisben Jumurdzsákot, de a török nem ismeri fel őt. Jumurdzsák elmeséli, hogy egyszer egy pap (mi tudjuk, hogy Gábor pap volt) foglyul ejtette és elvette tőle az amulettjét. (1. rész, 12. fejezet) Azóta a törököt elhagyta a szerencséje, többször súlyosan megsebesült, a társai meglopták, összeveszett apjával és bátyjával, többször fogságba is került. A török ezért úgy döntött, hogy dervisnek áll, és 1001 napig vezekelni fog, ezalatt folyamatosan zarándokol Pécs és Mekka között és minden nap ezeregyszer elmondja Allah nevét. Bízik benne, hogy ezt megcsinálja, akkor visszatér a szerencséje és újra janicsárnak állhat.
Mikor már mindenki alszik, Gergelyék tanácsot tartanak és megbeszélik, hogy nem lenne jó dolog ujjat húzni az agával, ezért elhatározzák, hogy még hajnal előtt tovább mennek. Nem veszik észre azonban, hogy a közelben fekvő Jumurdzsák csak színleli az alvást és kihallgatja őket.
Reggel az aga látja, hogy a delik eltűntek. Jumurdzsák elmondja neki, hogy az éjjel kihallgatta őket és biztos benne, hogy rosszban sántikálnak, ráadásul az egyik rab nő és a kocsi tele van arannyal. Az aga rögtön riasztja az embereit és megparancsolja nekik, hogy vegyék üldözőbe Gergelyéket, sőt, ő maga és Jumurdzsák is lóra pattan.
Hamarosan meglátják a távolban a szekeret. Gergelyék is észreveszik, hogy üldözik őket, eloldják a lovakat, majd meggyújtanak valamit a szekér belsejében és a szekeret hátrahagyva mindannyian elvágtatnak. Mire az aga és emberei elérik a szekeret, az hatalmas durranással felrobban és szétveti az üldözőket. A robbanást, csak az aga és Jumurdzsák éli túl.
Jumurdzsák és az aga biztos benne, hogy a delik Konstantinápolyba igyekeznek, elhatározzák, hogy oda is üldözik őket. Jumurdzsák az aga szolgálatába áll.

6. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Mekcsey István
Cecey Éva
Matyi
Török János
1543
A drinápolyi országút, ill. útban Gyalu várából Hunyad várába, Hunyad vára

Az öt magyar lovas tovább menekül, miután felrobbant a szekér és az aga, emberivel együtt, lemaradt. Gárdonyi felteszi a költői kérdést, hogy hogyan került Éva a többiekkel a drinápolyi országútra. Magyarázatként, leírja, hogy mi történ Gergelyékkel, a Gyalu várából való szökés után.
Amikor a szökés után megállnak pihenni az Aranyos patak partján, Éva elmondja Gergelynek, hogy örül, hogy elszökött vele, csak azt sajnálja, hogy nem házasodtak össze, úgy érzi, mintha erkölcstelenséget követtek volna el. Ezért, amikor odaérnek Hunyad várába, ahol Török Jancsi vacsorával várja őket, a vár plébánosa előtt hivatalosan is összeházasodnak. A pap azt is megígéri Gergelyéknek, hogy a házasságot bizonyító papírokat megküldi az öreg Ceceyéknek, habár vár vele egy-két hónapot, amíg az öregék haragja elmúlik.
A házasságkötés után beavatják Évát a terveikbe, miszerint elindulnak Konstantinápolyba, hogy megpróbálják kiszabadítani Török Bálintot. Éva velük akar tartani, Gergely persze félti, de Éva hajthatatlan, így végül Gergely is beleegyezik, hogy együtt menjenek.

7. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Mekcsey István
Cecey Éva
Matyi
Török János
A cigányok Vajdája
Cserhán, a vajda lánya
Sárközi, a ragyás cigány
Altin aga
Jumurdzsák
1543
A cigányok tábora, Konstantinápoly

Gárdonyi a fejezetben visszatér a regény jelen idejébe, vagyis amikor Gergelyék a drinápolyi országúton menekülnek Altin aga és emberei elől
Gergelyék letérnek az országútról, és egy cigány táborba érkeznek. A cigányok vajdájától bérelnek vezetőt, aki véletlenül nem más, mint Sárközi, az első részben megismert ragyás cigány. Amikor tovább indulnak Konstantinápoly felé, immár hatan, akkor Gergely fel is fedi magukat Sárközi előtt, a cigány nagyon örül, hogy újra találkozhat azzal a kisfiúval, aki megmentette őt, és megígéri, hogy segítségükre lesz tervük végrehajtásában.
Konstaninápolyba érve belefutnak egy körmenetbe, aminek segítségével bejutnak a városba, hatalmas a tömeg, a tolongás. Egyszercsak Gergő megérzi, hogy valaki figyeli őt, odapillant és meglátja Altin agát és Jumurdzsákot. A két török majdnem egyidőben ért velük a városba.

8. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Török Bálint
Maylád István
Móré László
A török szultán
1543
A héttorony

Maylád István és Török Bálint értesülnek róla, hogy új rabok érkeznek  a Héttoronyba. Kérdezik a börtön parancsnokától, Veli bégtől, hogy kik lesznek azok, de a bég nem emlékszik a nevükre. Török Bálinték izgatott várják a jövevényeket, hátha megtudhatnak tőlük valamit Magyarországról, esetleg a családjukról.
Azonban, amikor megérkeznek, kiderül, hogy a három rab nem más, mint Móré László és két fia, akivel már találkoztunk az első részben, és aki régi ellensége Török Bálintnak. Török Bálint annyira megdühödik, hogy két hétig ki sem mozdul a szobájából. Mire eldöntik Mayláddal, hogy ismét lemennek az udvarra, Móré László, abban a reményben, hogy ő és a fiai kiszabadulhatnak, már áttért az iszlám hitre, Szelim lett az új neve…
Nem sokkal később, egyik nap Veli bég érkezik török Bálinthoz azzal a hírrel, hogy a török szultán beszélni akar vele. Török és Maylád is azt hiszi, hogy a szultán elengedi őket végre. Török Bálint a szultán elé kísérik. Kiderül, hogy a szultán, miután Magyarország nagy részét elfoglalta, helytartót keres Budára. Úgy gondolja, hogy Török Bálint lenne erre a megfelelő ember. Megígéri, hogyha Bálint úr áttér az iszlám vallásra, akkor visszaadja az összes birtokát és pasának nevezi ki. Török Bálint sápadtan, de büszkén jelenti ki: „- Azt, hogy ha az egész ország a tied is, meg ha minden magyarból török lesz is, én nem... én nem... én nem!...”

9. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Török Bálint
Sejk-ül-iszlám, a törökök hercegprímása, főmufti
1543
A héttorony

A török szultán látszólag tudomásul veszi Török Bálint nemleges válaszát, néhány nap múlva azonban elküldi hozzá a hercegprímását, hogy meséljen neki az iszlám hitről, hátha sikerül mégis áttéríteni. A hercegprímás nem jár sikerrel.

10. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Mekcsey István
Cecey Éva
Török János
Matyi
Sárközi
Cserhán, a vajda lánya
1543
Konstantinápoly

Gergeléyk átverekszik magukat a tömegen és futva menekülnek Jumurzdsákék előtt, akik egyenlőre nem tudják őket követni, mert a körmenet másik oldalán vannak és a szent embereken nem vághatnak keresztül. Gergőék sötét utcákon keresztül botladoznak minél messzebb. Az a céljuk, hogy leérjenek a Jedikula, vagyis a Héttorony mellett a tengerpartra és ott csónakba szállva megkerüljék a Héttornyot, mert ott ismer a cigány egy kocsmát, ahol menedéket találhatnak. Mielőtt leérnének a partra, egy árnyék szalad oda hozzájuk, kiderül, hogy Cserhán az, a vajda lánya, aki utánuk sietett. Elmondja, hogy nem sokkal Gergelyék távozása után Altin aga és Jumurdzsák rontott rá a cigány táborra út közben toborzott 20 emberükkel. Megverték az öreg vajdát, aki elárulta, hogy Gergelyék Konstantinápolyba tartanak.
Közben leérnek a tengerpartra, ahol találnak is csónakot, beszállnak, de alighogy elindulnak leérnek a partra az üldöző törökök is. Ők is csónakba ülnek és üldözőbe veszik Gergelyéket. Gergely cselhez folyamodik és puskaporból bombát készít, majd hagyják, hogy a törökök megközelítsék őket, ekkor Gergely átdobja a bombát, a törökök csónakja felrobban, a túlélőket Gergelyék intézik el.

11. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Mekcsey István
Cecey Éva
Török János
Cserhán, a vajda lánya
1543
A Héttorony

Egy délután három olasz ifjú és két olasz lány jelenik meg a Héttorony kapujában, és a parancsnokkal, Veli béggel akarnak beszélni. Elmondják Veli bégnek, hogy ők olasz énekesek, akik mivel szegények, így halászni is kénytelenek, és előző este egy gyönyörű arany tál akadt a hálójukba. Eladni nem tudják, mert akkor rájuk fognák, hogy lopták valahonnan, így arra gondoltak, hogy mivel hallották, hogy a Héttoronyban raboskodik egy magyar nemesúr, akinél ők gyerekkorukban rabságban voltak, de jól bánt velük, ezért meglátogatnák, hogy énekeljenek neki, és az aranytálat Veli bégnek hozták, hogy beengedje őket. Az olasz ifjúk persze Gergő, Mekcsey, Éva, Sárközi és Cserhán, és a kissé átlátszó történetet azért találták ki, hogy bejussanak a Héttoronyba Török Bálinthoz.
Veli bégnek azonban annyira megtetszik a tál, hogy nem fog gyanút, de azért ráparancsol Gergelyékre, hogy ha már énekesek, akkor énekeljenek valamit. Gergelyék nem jönnek zavarba és énekükkel elbűvöli az béget, aki mivel éppen most váltották le a Jedikula parancsnokságáról és helyezték át Magyarországra, magával hívja az olaszokat, tartsanak vele, hogy út közben szórakoztassák őt. Gergelyéknek ez jó lehetőség lenne, hogy biztonságban hazajusannak, de azt mondják Velinek, hogy még meg kell beszélniük egymás között a dolgot.
Végül Veli bég beengedi őket Török Bálinthoz, akit úgy találnak az udvaron, hogy súlyos vasláncba van verve. Ebből tudjuk meg, hogy a főmufti 9. fejezetbeli térítési kísérlete nem járt különösebb sikerrel. Török Bálintot azért verték láncra, mert: „…gorombán bánt a főmuftival.”
Gergelyék körülállják a megőszült Török Bálintot, de egyikük sem tud megszólalni, végül Török Jancsi sírva borul a lábához.

12. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Mekcsei István
Cserhán
Cecey Éva
Sárközi
Milciádész, az örmény fogadós
Izmail bég
A bagolyképű török őr
1543
Milciádész kocsmája, Konstantinápoly

Gergelyék majdnem bajba kerülnék, amikor Jancsi felfedi, hogy török Bálint fia, ugyanis az őr, aki velük van, rögtön jelenti ezt Veli bégnek a Héttorony parancsnokának. Az a szerencséjük, hogy Veli bég nem hisz az őrnek, meg van győződve róla, hogy olasz énekesek, és egyébként sem nagyon foglalkozik már a Héttoronnyal, hiszen másnaptól már nem ő a parancsnoka. Menlevelet ír Gergőéknek, amelyben az áll, hogy: „Ez az öt olasz énekes az én seregemhez tartozik. Ezt a temesszüköt adtam nekik, hogy senki őket ne bántsa, mikor mellettem nincsenek. Veli bég.” Ennek segítségével szerencsésen kijutnak a Héttoronyból, bár Török Bálintot nem tudják megmenteni. Milciádész, az örmény fogadós kocsmájában ülnek le megbeszélni, hogy mit tehetnének. Ott találkoznak újra azzal a bagolyképű törökkel – a nevét nem tudjuk meg -, aki beárulta őket Veli bégnél. A törökről kiderül, hogy az iszlám vallás tiltása ellenére igencsak szereti a bort és az örmény kocsmájában szokott inni. Gergely beszédbe elegyedik vele és kiderül, hogy a bagolyképű török nem fogja elhagyni a Jedikulát Veli béggel, hanem ott marad az új parancsnok, Izmail bég szolgálatában. Gergely Milciádésztól megtudja, hogy Izmail bégnek tulajdonképpen nem kitüntetés, hanem büntetés az, hogy kinevezték a Héttorony parancsnokának. Eredetileg topcsi aga, azaz tüzérparancsnok volt, és a legutóbbi hadjáratban gyávasága miatt megbotozták.
Gergelyék elhatározzák, hogy tesznek még egy utolsó próbát és megpróbálják megvesztegetni Izmail béget, hogy engedje el Török Bálintot. Gergely beöltözik török katonának és csellel kihívja Izmail béget a házából, ahol elmondja neki, hogy százezer aranyat kap Izmail bég, ha másnap kivezeti a Jedikulából Török Bálintot, mintha a szultán hívatná, és elvezeti a parton egy sárga zászlós hajóhoz. Izmail bég rövid habozás után beleegyezik.
másnap Izmail bég valóban megjelenik Török Bálinttal és közelednek a hajó felé. Gergelyék már éppen elhinnék, hogy valóban sikerül a tervük, amikor a bég egy jelére katonák rohannak elő a környező házakból, elfogják Sárközit és Cserhánt, Gergely alig tudnak elmenekülni. Izmail bég tehát nem tartotta be ígéretét, Gergelyéknek nem sikerül kiszabadítani Török Bálintot.

13. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Veli bég
A rókaszemű török katona
Manda bég (Hajván)
1543 július
Mohács

Gergőék végül belátják, hogy nem tudják kiszabadítani Török Bálintot. Elhatározzák, hogy mint Veli bég olasz énekesei térnek vissza Magyarországra. Amikor a Veli bég az embereivel Mohácsnál megpihen, a bég kíséretéből egy rókaszemű török katona azt jelenti a bégnek, hogy szerinte az olaszok kémek. Veli bég először nem akar hinni neki, de a rókaszemű több érvvel is alátámasztja gyanúját. Elmondja, többek között, hogy amikor nem rég egy Manda bég nevű óriási török látogatta meg Veli béget, akkor találkozott az egyik olasszal is. Kiderül, hogy ez a Manda bég nem más, mint Hajván, aki segített megszökni Gergelynek a török táborból, és akinek Gergely azt mondta, hogy a magyarországi várakat ábrázoló papírok szent szövegek, amiket, ha a török a ruhájába tesz, akkor nem fogja a golyó. Hajván megismeri Gergelyt, aki alig tudja letagadni kilétét, végül nagy nehezen sikerül meggyőznie Hajvánt, hogy ő nem Bornemissza Gergely.
Veli bég erre már elhiszi, hogy Gergőék magyarok és parancsot ad az elfogatásukra, szerencsére Gergőék is érezték, hogy szorul körülöttük a hurok és még idejében megszöktek.